نمایشگر ایراد سرور اچ پی Systems Insight Display

Systems Insight Display LEDs یک صفحه نمایشگر در سرور های اچ پی میباشد که بعنوان راهکار اولیه برای ایرادیابی از قطعاتی همچون مموری ها، فن ها، سی پی یو، پاور، کارت شبکه داخلی می باشد.

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی Systems Insight Display Kit :

Systems Insight Display LEDs یک صفحه نمایشگر در سرور های اچ پی می باشد، که این نمایشگر به عنوان راهکار اولیه برای ایرادیابی از قطعاتی همچون مموری ها، فن ها، سی پی یو، پاور، کارت شبکه داخلی می باشد. تکنولوژی عیب یابی توسط نمایشگر SID کاملاً هوشمند می باشد.( برای مثال به محض خرابی مموری دستگاه بوق می زند و خطا را با رنگ نارنجی یا قرمز به ما هشدار می دهد.) در شکل ذیل برخی از حالت های نمایشگر توضیح داده شده است:

 نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی Systems Insight Display Kit

Status Description item

Off = System is in standby, or no cap is set

Solid green = Power cap applied
Power cap 1

Off = No link to network. If the power is off, view the rear panel RJ-45 LEDs for status

Flashing green = Network link and activity

Solid green = Network link

NIC link/activity 2

Off = AMP modes disabled

Solid green = AMP mode enabled

Solid amber = Failover

Flashing amber = Invalid configuration
AMP status 3

Off = Normal

Solid amber = High system temperature detected
Over temp 4

Power cap: قابلیت تنظیم میزان پاور مصرفی برای تجهیزات اچ پی
NIC link/activity: تعیین کننده صحت برقراری ارتباط کابل شبکه با پورت شبکه داخلی سرور
AMP status: زمانی که در سرور های اچ پی قابلیت Online Spare Memory یا Memory Mirroring را فعال می سازیم که این چراغ نشان دهنده وضعیت مموری درحالت ذکر شده می باشد.
Over temp: زمانی که کولینگ سیستم دچار اخلال شده است.
در جدول ذیل برخی از نمونه ایراد های رایجی که در سرور گاها رخ می دهد برای شما توضیح داده شده است.

Status System Power LED Health LED Systems Insight Display LED and color
:One or more of the following conditions may exist
Processor in socket X has failed
Processor X is not installed in the socket
Processor X is unsupported
ROM detects a failed processor during POST
Amber Red Processor - amber
Processor in socket X is in a pre-failure condition Green Amber Processor - amber
One or more DIMMs have failed Green Red DIMM - amber
DIMM in slot X is in a pre-failure condition Green Amber DIMM - amber
The Health Driver has detected a cautionary temperature level Green Amber Over temp - amber
The server has detected a hardware critical temperature level Amber Red Over temp - amber
The PCI riser cage is not seated properly Green Red PCI riser - amber
One fan has failed or has been removed Green Amber Fan - amber
Two or more fans have failed or been removed Green Red Fan - amber

:One or more of the following conditions may exist

Only one power supply is installed and that power supply is in standby

Power supply fault

System board fault
Amber Red Power supply - amber

:One or more of the following conditions may exist

Redundant power supply is installed and only one power supply is functional

AC power cord is not plugged into redundant power supply

Redundant power supply fault

Power supply mismatch at POST or power supply mismatch through hot-plug addition
Green Amber Power supply - amber

Standby

Amber - Power cap - off

Waiting for power

Flashing green - Power cap - green

Power is available

Green - Power cap - green

Power is not available

Amber - Power cap -flashing amber
حمایت مطلب ما در LinkedIn

تبلیغات شما