RAID نوعی تکنولوژی برای ترکیب چندین هارد فیزیکی به صورت یک دو یا چند درایو مستقل می باشد. که باعث افزایش کارایی و عملکرد و اطمینان بیشتر در فرآیند ذخیره سازی داده‌ها  می‌گردد.
iLO تکنولوژی مورد استفاده در تجهیزات سرور شرکت اچ پی است.
پورت iLO می تواند امکان اتصال از راه دور به سرور از طریق شبکه را برای کاربران ایجاد کند و سخت افزارهای سرور را مانیتور کند.
RAID نوعی تکنولوژی برای ترکیب چندین هارد فیزیکی به صورت یک دو یا چند درایو مستقل می باشد. که باعث افزایش کارایی و عملکرد و اطمینان بیشتر در فرآیند ذخیره سازی داده‌ها  می‌گردد.

تبلیغات شما