سرورهای ایستاده ML series

سرورهای ایستاده ML series
اصطلاح ML مخفف کلمه Modular Line بوده و به رده سرورهای ایستاده اچ پی (Tower Series) اطلاق میگردد.
خط تولید سرورهای ML در کم‍‍‍‍‍پانی اچ پی برای هر سازمانی که به دنبال سرورهای ایستاده قدرتمند و قابل ارتقاء می گردد متناسب می باشد. سرورهای ایستاده اچ پی به گونه ای هستند که برای استفاده آنها را به شکل عمودی می توانید بر روی زمین یا درون رک قرار داده و از آنها استفاده کنید.

سرورهای اچ پی سری  Tower معمولا در مرکز داده هایی استفاده می شوند که در شرکت ها یا سازمانهایی هستند که شبکه های کوچک یا متوسطی دارند. مرکز داده های بزرگ معمولا از چنین سرورهایی به دلیل حجم فضای زیادی که اشغال می کنند و همچنین صدای زیادی که تولید می کنند استفاده نمی کنند.عیب دیگری که این سرورها دارند در مدیریت کابل هایی است که به آنها متصل می شوند، تقریبا اینگونه سرورها هیچگونه مدیریتی بر روی کابل هایی که به آنها متصل می شوند ندارند بر خلاف سرورهای تیغه ای و رک مونت که مدیریت نسبتا خوبی بر روی کابل های اتصالی به خود دارند .

سرورهای ایستاده ML series

سرور اچ پی HP Server ML10 Gen9

سرور اچ پی HP Server ML10 Gen9

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML110 Gen6

سرور اچ پی HP Server ML110 Gen6

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML110 Gen7

سرور اچ پی HP Server ML110 Gen7

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML310 Gen8

سرور اچ پی HP Server ML310 Gen8

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML330 Gen6

سرور اچ پی HP Server ML330 Gen6

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen5

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen5

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen6

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen6

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen9

سرور اچ پی HP Server ML350 Gen9

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...

سرور اچ پی HP Server ML370 Gen6

سرور اچ پی HP Server ML370 Gen6

توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ... توضیحات اولیه سرور ...