پاور سرور اچ پی

پاور سرور، این قطعه در سرور وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک سرور منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات سرور تأمین نشود، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت. روش کار این قطعه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوت DC می باشد.

پاور سرور اچ پی

 مبدل پاور ماینینگ Power Mining Converter

مبدل پاور ماینینگ Power Mining Converter

مبدل پاور ماینینگ Power Mining Converter

Cisco 3560-3750 465W AC Power Supply

Cisco 3560-3750 465W AC Power Supply

پاور PA-2461-1A Cisco 3560-3750 465W AC

HP 1200W Common Slot Platinum Power Supply Kit DL380/DL580 Gen7

HP 1200W Common Slot Platinum Power Supply Kit DL380/DL580 Gen7

پاور سرور اچ پی 1200W Platinum Power Supply Kit DL380/DL580 Gen7

HP 1200W Common Slot Platinum Power Supply Kit Gen 8

HP 1200W Common Slot Platinum Power Supply Kit Gen 8

پاور سرور اچ پی 1200W Platinum Power Supply Kit Gen 8

HP 1200W Common Slot Silver Power Supply Kit DL580 G5

HP 1200W Common Slot Silver Power Supply Kit DL580 G5

پاور سرور اچ پی 1200W Silver Power Supply Kit DL580 G5/ DL785 G5 / DL785 G6

HP 1300W Common Slot Silver Power Supply Kit DL580 G3 G4

HP 1300W Common Slot Silver Power Supply Kit DL580 G3 G4

پاور سرور اچ پی 1300W Silver Power Supply Kit DL580 G3 G4

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Power Supply Kit

HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Power Supply Kit

پاور سرور اچ پی 1400W Flex Slot Platinum Plus

HP 150W PCI-E Power Cable Kit

HP 150W PCI-E Power Cable Kit

کابل پاور Bay3 Backplane HDD DL380 G9

  • شماره فنی قطعه: 669777-B21
HP 400W Power Supply DL320 G6 Hot plug

HP 400W Power Supply DL320 G6 Hot plug

پاور سرور اچ پی 400W Power Supply DL320 G6 Hot plug

HP 400W Power Supply Kit DL320 -DL120 G6

HP 400W Power Supply Kit DL320 -DL120 G6

پاور سرور اچ پی 400W Power Supply Kit DL320 -DL120 G6

HP 460W Common Slot Gold Power Supply Kit

HP 460W Common Slot Gold Power Supply Kit

پاور سرور اچ پی 460W Gold DL360 DL380 ML350 GEN 6 -7 - 8

HP 460W Common Slot Platinum Power Supply Kit

HP 460W Common Slot Platinum Power Supply Kit

پاور سرور اچ پی 460W Platinum DL360 DL380 ML350 GEN 6 -7 - 8

HP 575w Power Supply DL380 G4

HP 575w Power Supply DL380 G4

پاور سرور اچ پی 575w Power Supply DL380 G4

HP 575W Power Supply for MSA60 MSA70

HP 575W Power Supply for MSA60 MSA70

پاور ذخیره ساز اچ پی 575W Power Supply for MSA60 MSA70