کارت شبکه سرور اچ پی


یک کارت شبکه چه کاری انجام می‌ دهد؟

به بیان ساده، کارت شبکه در یک دستگاه این امکان را فراهم می ‌کند، که با دستگاه‌ های دیگر در یک شبکه قرار بگیرد. چه دستگاه بخواهد به یک شبکه مرکزی وصل شود و یا فقط به طور مستقیم به دستگاه دیگری متصل گردد. لازم به ذکر است برای ارتباط دستگاه‌ ها به یکدیگر فقط کارت شبکه به تنهایی کافی نیست.

برای انتخاب يک کارت شبکه، می بايست پارامترهای متعددی را بررسی نمود:

سرعت انتقال کارت های شبکه:
هر کارت شبکه سرعت انتقال مشخصی دارد، به طور مثال 100Mbps ، 1000Mbps ،10Gbps، که نشان‌دهنده سرعت نرخ انتقال آن است.
سازگاری با معماری استفاده شده در شبکه: کارت های شبکه دارای مدل های متفاوتی با توجه به معماری استفاده شده در شبکه اترنت می باشند.
سازگاری با throughput شبکه: در صورتی که يک شبکه اترنت سريع با سرعت 10Gb پياده سازی شده است، انتخاب يک کارت اترنت با سرعت 1Gb  تصميم مناسبی در اين رابطه نخواهد بود . اکثر کارت های شبکه جديد قادر به سوئيچينگ اتوماتيک بين سرعت های 10 و 1 گیگ می باشند.
سازگاری با نوع رابط گذرگاه کارت با سرور: کارت های شبکه دارای مدل های متفاوتی با توجه به نوع رابط گذرگاه کارت با سرور می باشند. کارت های شبکه PCI و کارت های شبکه با اسلات Mezzanine برای سرورهای اچ پی و سرورهای تیغه ای اچ پی موجود می باشد.

کارت شبکه اچ پی

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

 • شماره فنی قطعه: SFP+ LR Module - 455886-001
SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

 • شماره فنی قطعه: SFP+ SR Module - 455885-001
SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

 • شماره فنی قطعه: J9150A X132
SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

 • شماره فنی قطعه: J9151A X132
ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

 • شماره فنی قطعه: DL180 G6 iLO - 516006-B21
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: J9283B
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: J9285B
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: JC784C
کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

 • شماره فنی قطعه: CN1000Q
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530FLR-SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530T
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 560FLR-SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 560SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

 • شماره فنی قطعه: 561FLR-T