کارت شبکه سرور اچ پی

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ LR transceiver

 • شماره فنی قطعه: SFP+ LR Module - 455886-001
SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

SFP ماژول شبکه HP 10 Gb SFP+ SR transceiver

 • شماره فنی قطعه: SFP+ SR Module - 455885-001
SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9150A X132 10G SFP+ LC LR

 • شماره فنی قطعه: J9150A X132
SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

SFP ماژول شبکه HP J9151A X132 10G SFP+ LC LR

 • شماره فنی قطعه: J9151A X132
ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

ماژول شبکه HP DL180 G6 516006-B21 Dedicated Management iLO Port Kit

 • شماره فنی قطعه: DL180 G6 iLO - 516006-B21
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9283B X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: J9283B
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP J9285B X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: J9285B
کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

کابل شبکه فیبر نوری اچ پی HP JC784C FlexNetwork X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable

 • شماره فنی قطعه: JC784C
کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

کارت CNA اچ پی HP CN1000Q Dual Port Converged Network Adapter

 • شماره فنی قطعه: CN1000Q
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530FLR-SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

 • شماره فنی قطعه: 530T
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 560FLR-SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

 • شماره فنی قطعه: 560SFP+
کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

کارت شبکه اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter

 • شماره فنی قطعه: 561FLR-T