مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی ML370 G6

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی ML370 G6

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی HP ML370 G6 Systems Status Panel 491837-001

  • شماره فنی قطعه: 491837-001
کنترلر ماژول سرور اچ پی DL980 G7 XNC

کنترلر ماژول سرور اچ پی DL980 G7 XNC

کنترلر ماژول سرور اچ پی DL980 G7 XNC Node Management Controller Module AM426-21148

  • شماره فنی قطعه: AM426-21148