مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی مادربرد سرور یکی از مهمترین اجزای سخت افزاری در سرورها بوده که کیفیت آن تعیین کننده قدرت و توانمندی سیستم محسوب می شود. برد اصلی، مهمترین مدار داخل سرور محسوب می شود که محل قرار گیری پردازنده، حافظه و اسلاتهای PCI را در بر می گیرد. روی مادر برد، یک باتری به نام باتری بایوس وجود دارد. وظیفه این باتری تغذیه مادر برد برای نگهداری و محاسبه زمان و تاریخ سیستم، در مدتی که سیستم خاموش است می باشد.

مادربرد سرور اچ پی

مادربرد سرور اچ پی ML370 G5

مادربرد سرور اچ پی ML370 G5

مادربرد سرور اچ پی 434719-001 HP ML370 G5 System Board

 • شماره فنی قطعه: 434719-001
مادربرد سرور اچ پی ML370 G6

مادربرد سرور اچ پی ML370 G6

مادربرد سرور اچ پی HP ML370 G6 System Board 606200-001

 • شماره فنی قطعه: 606200-001
مادربرد سرور اینتل SHG2

مادربرد سرور اینتل SHG2

مادربرد سرور اینتل Intel Server System Board SHG2

 • شماره فنی قطعه: Intel SHG2
مادربرد سرور سوپرمایکرو X8DTL-i

مادربرد سرور سوپرمایکرو X8DTL-i

مادربرد سرور سوپرمایکرو Supermicro System Board X8DTL-i

 • شماره فنی قطعه: X8DTL-i
مادربرد سرور سوپرمایکرو X6DH8-G

مادربرد سرور سوپرمایکرو X6DH8-G

مادربرد سرور سوپرمایکرو Supermicro System Board X6DH8-G

 • شماره فنی قطعه: X6DH8-G
مادربرد سرور سوپرمایکرو X9DRL-3F

مادربرد سرور سوپرمایکرو X9DRL-3F

مادربرد سرور سوپرمایکرو Supermicro System Board X9DRL-3F

 • شماره فنی قطعه: X9DRL-3F
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z400

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z400

مادربرد ورک استیشن اچ پی 461438-001 HP Z400 Workstation System Board

 • شماره فنی قطعه: 461438-001
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z420

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z420

مادربرد ورک استیشن اچ پی 708615-001 HP Z420 Workstation System Board

 • شماره فنی قطعه: 708615-001
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z420 V2

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z420 V2

مادربرد ورک استیشن اچ پی 618263-002 Z420 V2 System Board

 • شماره فنی قطعه: 618263-002
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z600

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z600

مادربرد ورک استیشن اچ پی HP Z600 Workstation System Board 461439-001

 • شماره فنی قطعه: 461438-001
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z800

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z800

مادربرد ورک استیشن اچ پی 676202-001 HP Z800 Workstation System Board

 • شماره فنی قطعه: 676202-001
مادربرد ورک استیشن اچ پی Z840

مادربرد ورک استیشن اچ پی Z840

مادربرد ورک استیشن اچ پی HP Z840 Workstation System Board 761510-001

 • شماره فنی قطعه: 761510-001
نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL380 G7

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL380 G7

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی HP DL380 G7 Systems Insight Display Kit 496073-001

 • شماره فنی قطعه: 496073-001
نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL380 G9

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL380 G9

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی HPE DL380 G9 Systems Insight Display Kit 768900-B21

 • شماره فنی قطعه: 768900-B21
نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL580 G7

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی DL580 G7

نمایشگر مشاهده ایراد سرور اچ پی HP DL580 G7 Systems Insight Display Kit

 • شماره فنی قطعه: 584564-001 - 591200-001