فن و هیتسینک Fan & Heatsink HP

کاربرد فن در تجهیزات دیتاسنتر:
فن ها وظیفه خنک کردن هوای گرم داخل سرور را به عهده دارند. هرچه فن، بهتر هوای گرم داخلی سرور را به بیرون از شاسی سرور منتقل کند، عمر سرور و تجهیزات داخلی آن نیز طولانی تر می شود. در اغلب تجهیزات دیتاسنتر با توجه به دارا بودن سنسورهای کنترل میزان حرارت، تجهیزات خنک کننده درونی، بهترین روش کولینگ را متناسب با درجه حرارت این سنسور ها برای انتقال گرمای داخلی به بیرون را خواهیم داشت.
کاربرد هیت سنک در تجهیزات دیتاسنتر:
وظیفه هیت سینک دفع گرما است. می توان این گونه عنوان کرد که هیت سینک حرارت تولید شده را از منبع گرفته، جذب بدنه خود کند و این حرارت را به تدریج از خود تخلیه کند. هیت سینک سرور جزیی از قطعات سرور می باشد.

فن و هیتسینک اچ پی

 فن سرور اچ پی C7000 Fan Module 412140-B21

فن سرور اچ پی C7000 Fan Module 412140-B21

فن سرور اچ پی C7000 Fan Module 412140-B21

 • شماره فنی قطعه: 412140-B21
 فن سرور اچ پی DL360 G9 Fan Module 775415-001

فن سرور اچ پی DL360 G9 Fan Module 775415-001

فن سرور اچ پی DL360 G9 Fan Module 775415-001

 • شماره فنی قطعه: 775415-001
 فن سرور اچ پی DL380 G9 Fan Module 777285-001

فن سرور اچ پی DL380 G9 Fan Module 777285-001

فن سرور اچ پی DL380 G9 Fan Module 777285-001

 • شماره فنی قطعه: 777285-001
 فن سرور اچ پی DL380e G8 Fan Module 662520-001

فن سرور اچ پی DL380e G8 Fan Module 662520-001

فن سرور اچ پی DL380e G8 Fan Module 662520-001

 • شماره فنی قطعه: 662520-001
 فن سرور اچ پی DL580 G5 Fan Module 449430-001

فن سرور اچ پی DL580 G5 Fan Module 449430-001

فن سرور اچ پی DL580 G5 Fan Module 449430-001

 • شماره فنی قطعه: 449430-001
 فن سرور اچ پی DL580 G7 Fan Module 591208-001

فن سرور اچ پی DL580 G7 Fan Module 591208-001

فن سرور اچ پی DL580 G7 Fan Module 591208-001

 • شماره فنی قطعه: 591208-001
 فن سرور اچ پی ML350 G5 Fan Module 413978-001

فن سرور اچ پی ML350 G5 Fan Module 413978-001

فن سرور اچ پی ML350 G5 Fan Module 413978-001

 • شماره فنی قطعه: 413978-001
 فن سرور اچ پی ML350 G6 Fan Module 511774-001

فن سرور اچ پی ML350 G6 Fan Module 511774-001

فن سرور اچ پی ML350 G6 Fan Module 511774-001

 • شماره فنی قطعه: 511774-001
 فن سرور اچ پی ML350 G9 Fan Module 780976-001

فن سرور اچ پی ML350 G9 Fan Module 780976-001

فن سرور اچ پی ML350 G9 Fan Module 780976-001

 • شماره فنی قطعه: 780976-001
 فن سرور اچ پی ML370 G5 Fan Module 409421-001

فن سرور اچ پی ML370 G5 Fan Module 409421-001

فن سرور اچ پی ML370 G5 Fan Module 409421-001

 • شماره فنی قطعه: 409421-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance Heatsink 777291-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance Heatsink 777291-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Performance Heatsink 777291-001

 • شماره فنی قطعه: 777291-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Standard Heatsink 777290-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Standard Heatsink 777290-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380 G9 Standard Heatsink 777290-001

 • شماره فنی قطعه: 777290-001
 هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8 Heatsink 677090-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8 Heatsink 677090-001

هیت سینک سرور اچ پی DL380e G8 Heatsink 677090-001

 • شماره فنی قطعه: 677090-001
 هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9 Heatsink 780977-001

هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9 Heatsink 780977-001

هیت سینک سرور اچ پی ML350 G9 Heatsink 780977-001

 • شماره فنی قطعه: 780977-001
 هیت سینک سرور اچ پی ML370 G6 Heatsink 508996-001

هیت سینک سرور اچ پی ML370 G6 Heatsink 508996-001

هیت سینک سرور اچ پی ML370 G6 Heatsink 508996-001

 • شماره فنی قطعه: 508996-001