کارت HBA سرور اچ پی

کارت HBA یک آداپتور ورودی و خروجی می باشد،  که ارتباط بین سرور و تجهیزات ذخیره ساز SAN را فراهم می آورد. در این مدل، انتقال اطلاعات بر اساس ساختار کارت، برای انتقال اطلاعات تنها از بستر ارتباطی مابین کارت و تجهیزات دخیره ساز صورت می گیرد، HBA برخلاف سایر مدل های ارتباطی کمترین لود بار را برروی CPU دارد.

کارت HBA سرور اچ پی

 کارت HBA سرور اچ پی AJ762B 81E 8Gb Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AJ762B 81E 8Gb Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AJ762B 81E 8Gb Single Port Fiber Channel

 • شماره فنی قطعه: AJ762B - 81E
SFP ماژول Finisar 21CFR1040-10 8Gb Short Wave Fibre Optic 850nm SFP+ Transceiver

SFP ماژول Finisar 21CFR1040-10 8Gb Short Wave Fibre Optic 850nm SFP+ Transceiver

SFP ماژول Finisar 21CFR1040-10 8Gb Short Wave Fibre Optic 850nm SFP+ Transceiver

 • شماره فنی قطعه: 21CFR1040-10
SFP ماژول HP 229204-001 2Gbps Short Wave Small Form Factor SFP transceiver

SFP ماژول HP 229204-001 2Gbps Short Wave Small Form Factor SFP transceiver

SFP ماژول HP229204-001 2Gbps Short Wave Small Form Factor SFP transceiver

 • شماره فنی قطعه: 229204-001
SFP ماژول HP AJ715A 4Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ715A 4Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ715A 4Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

 • شماره فنی قطعه: AJ715A
SFP ماژول HP AJ716A 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ716A 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ716A 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

 • شماره فنی قطعه: AJ716A
SFP ماژول HP AJ716B 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ716B 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ716B 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module

 • شماره فنی قطعه: AJ716B
SFP ماژول HP AJ718A StorageWorks 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ718A StorageWorks 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ Module

SFP ماژول HP AJ718A StorageWorks 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ Module

 • شماره فنی قطعه: AJ718A
SFP ماژول HP QK724A 16Gb Short Wave B-series SFP+ Transceiver

SFP ماژول HP QK724A 16Gb Short Wave B-series SFP+ Transceiver

SFP ماژول HP QK724A 16Gb Short Wave B-series SFP+ Transceiver

 • شماره فنی قطعه: QK724A
کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP1050 Host Bus Adapter

کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP1050 Host Bus Adapter

کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP1050 Host Bus Adapter

 • شماره فنی قطعه: LP1050
کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP9002L-E Host Bus Adapter

کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP9002L-E Host Bus Adapter

کارت HBA سرور Emulex LightPulse LP9002L-E Host Bus Adapter

 • شماره فنی قطعه: LP9002L-E
کارت HBA سرور اچ پی AJ763B 82E 8Gb Dual Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AJ763B 82E 8Gb Dual Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AJ763B 82E 8Gb Dual Port Fiber Channel

 • شماره فنی قطعه: AJ763B - 82E
کارت HBA سرور اچ پی AP769B 81B 8Gb Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AP769B 81B 8Gb Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AP769B 81B 8Gb Single Port Fiber Channel

 • شماره فنی قطعه: AP769B - 81B
کارت HBA سرور اچ پی AP770B 82B 8Gb Dual Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AP770B 82B 8Gb Dual Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی AP770B 82B 8Gb Dual Port Fiber Channel

 • شماره فنی قطعه: AP770B - 82B
کارت HBA سرور اچ پی Brocade 804 8Gb Fibre Channel

کارت HBA سرور اچ پی Brocade 804 8Gb Fibre Channel

کارت HBA سرور اچ پی Brocade 804 8Gb Fibre Channel

 • شماره فنی قطعه: Brocade 804 - 590647-B21
کارت HBA سرور اچ پی HP A8002A StorageWorks FC2142SR Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی HP A8002A StorageWorks FC2142SR Single Port Fiber Channel

کارت HBA سرور اچ پی HP A8002A StorageWorks FC2142SR Single Port Fiber Channel

 • شماره فنی قطعه: FC1142SR - A8002A